Ветераны на концерте народного артиста Василия Овчинникова